Milieu-informatie

Het "Milieuprogramma 2007-2010 Nijmegen-West en Weurt" had tot doel dat de milieukwaliteit van Nijmegen-West en Weurt verbetert en gewaarborgd blijft, ook bij nieuwe ontwikkelingen in Nijmegen-West en Weurt. Daarvoor was het noodzakelijk dat de milieukwaliteit in het gebied nauwlettend wordt gevolgd. Als één van de actiepunten bevatte het milieuprogramma "informatiebeheer", ingevuld onder andere in de vorm van het Milieu-Informatiesysteem Nijmegen-West Weurt (MIS).

Het MIS geeft actuele gebiedsinformatie over fijn stof, stikstofdioxide (NO2) , geluid en geur op basis van de laatste berekeningen en metingen (situatie 2012). We brengen daarmee in beeld wat er nu aan de hand is in het gebied. Het MIS wordt jaarlijks geactualiseerd. Ook ná de beëindiging van het milieuprogramma wordt het MIS voortgezet.


Westenweurt is het eerste gebied in Nederland dat op deze manier -met behulp van Google Maps- in kaart wordt gebracht. Met Google Maps is het mogelijk in- en uit te zoomen op (delen van) het gebied. Om het MIS te kunnen gebruiken dient uw computer voorzien te zijn van Firefox (alternatieve browser) of Internet Explorer 7.0.

 

 

 

Firefox

Internet Explorer