Nijmegen-West en Weurt

Welkom op de nieuwe website Westenweurt. Deze site is nog in ontwikkeling en zal de komende maanden worden gevuld. Neem nu alvast een kijkje!

In het gebied Nijmegen-West en Weurt wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Deze functies staan soms op gespannen voet met elkaar. Aan de hand van de thema's Geluid, Bedrijven, Verkeer en Luchtkwaliteit geeft deze website inzicht in de invloed van deze activiteiten op de milieukwaliteit.

Kronenburger Forum

In 2004 is een overleg gestart tussen bewonersorganisaties, bedrijfsleven en milieuorganisaties: het Kronenburger Forum. Dit forum is het adviesorgaan over de leefomgevingskwaliteit in Nijmegen-west en Weurt aan de overheid. Het forum heeft een onafhankelijke voorzitter. Het Kronenburger Forum komt nog steeds twee keer per jaar bijeen om de stand van zaken van de milieukwaliteit in Nijmegen-west te bespreken. Het heeft in de loop der jaren adviezen uitgebracht over maatregelen die genomen kunnen worden om de milieukwaliteit te verbeteren.

In het Kronenburger Forum hebben zitting:

      

 

Uitgelicht

Gemeten concentraties NO₂(stikstofdioxide) in microgram per m³ in 2014

De metingen in Nijmegen-West en Weurt zijn aangevuld met een verkeersbelaste locatie aan de Graafseweg en een locatie met weinig verkeer in een woonwijk in Hatert. De Graafseweg en de Energieweg meten de hoogste gehaltes, de woonwijk en de Kerkstraat de laagste.

Bedrijven

Bedrijven

Bedrijven nemen maatregelen om bij te dragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit en het tegengaan van geluidhinder en geuroverlast. Met name het aantal geurklachten is de afgelopen jaren fors gedaald.

Bekijk monitor

Verkeer

Verkeer

Het wegverkeer is mede verantwoordelijk voor de luchtkwaliteit en het geluid in Nijmegen-West en Weurt. Daarom brengen we de verkeersstromen in beeld.

Bekijk monitor

Geluid

Geluid

In het Nijmegen West en Weurt zijn veel verschillende geluidbronnen aanwezig. Te veel geluid kan leiden tot hinder en slaapverstoring. Behalve de hoogte van de geluidsbelasting spelen ook de vermijdbaarheid, de tijdsduur en de omgeving een rol bij de tevredenheid over de woonomgeving.

Bekijk monitor

Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

Sinds 2013 liggen de waardes op alle meetlocaties in Nijmegen-West en Weurt onder de grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide. Het sinds 2006 bestaande meetnet fijn stof (PM10) zal naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2015 gestopt worden vanwege bezuinigingen.

Bekijk monitor