Nijmegen-West en Weurt

Welkom op de nieuwe website Westenweurt. Deze site is nog in ontwikkeling en zal de komende maanden worden gevuld. Neem nu alvast een kijkje!

In het gebied Westenweurt wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Deze fucties staan soms op gespannen voet met elkaar.  Aan de hand van de thema's Geluid, Bedrijven, Verkeer en Luchtkwaliteit probeert deze website inzicht te geven in de invloed van alle activiteiten op de milieukwaliteit. Deze website is een initiatief van de gemeente Beuningen en de gemeente Nijmegen.

Kronenburger Forum

In 2004 is een overleg gestart tussen bewonersorganisaties, bedrijfsleven en milieuorganisaties: het Kronenburger Forum. Dit forum is het adviesorgaan over de leefomgevingskwaliteit in Nijmegen-west en Weurt aan de overheid. Het forum heeft een onafhankelijke voorzitter. Het Kronenburger Forum komt nog steeds twee keer per jaar bijeen om de stand van zaken van de milieukwaliteit in Nijmegen-west te bespreken. Het heeft in de loop der jaren adviezen uitgebracht over maatregelen die genomen kunnen worden om de milieukwaliteit te verbeteren.

In het Kronenburger Forum hebben zitting:

 

 

Uitgelicht

Gemeten periodegemiddelde concentraties NO₂(stikstofdioxide) in microgram per m³, per meetstation in 2014

NO₂-concentraties per periode van 4 weken in µg/m³ in 2014. Geselecteerd zijn alle meetlocaties in Nijmegen-West/Weurt aangevuld met 1 verkeersbelaste locatie (Graafseweg) en 1 locatie met weinig verkeer in woonwijk (Hatert).

Verkeer

Verkeer

Het wegverkeer is mede verantwoordelijk voor de luchtkwaliteit en het geluid in Nijmegen-West en Beuningen. Daarom houden we een vinger aan de pols en brengen we de verkeersstromen in beeld.

Bekijk monitor

Bedrijven

Bedrijven

Met eigen maatregelen dragen bedrijven bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit en het tegengaan van geluidhinder en geuroverlast. Kijk hier naar de gegevens over deze maatregelen.

Bekijk monitor

Geluid

Geluid

In het Nijmegen West en Weurt zijn veel verschillende geluidbronnen aanwezig. Te veel geluid kan leiden tot hinder en slaapverstoring. Behalve de hoogte van de geluidsbelasting spelen ook de vermijdbaarheid, de tijdsduur en de omgeving een rol bij de tevredenheid over de woonomgeving.

Bekijk monitor

Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

In 2013 liggen alle plekken in Nijmegen-West en Beuningen onder de grenswaarden voor luchtkwaliteit voor fijn stof en stikstofdioxide. Dit is eerder dan wettelijk vereist. Het sinds 2006 bestaande meetnet fijn stof (PM10) zal naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2015 gestopt worden vanwege bezuinigingen.

Bekijk monitor