Nijmegen-West en Weurt

Nacco wint Milieuprijs Westenweurt 2013

 

De Milieuprijs Westenweurt 2013 is gewonnen door Nacco. De uitreiking vond plaats op 6 juni.

 

 

 

 

 

Op deze website vindt u actuele informatie over milieu in Nijmegen-West en Weurt. Wilt u snel weten wat er aan de geuroverlast gebeurt? Heeft u een klacht over geluid? Wilt u meer achtergrondinformatie over luchtkwaliteit in het gebied? Dan is deze website voor u.

 

Het Kronenburger Forum is het adviesorgaan aan de besturen van provincie Gelderland, gemeente Beuningen en gemeente Nijmegen in het kader van het  Milieuprogramma Nijmegen-West Weurt 2007-2010.

 

De leefomgeving in het gebied Nijmegen-West en Weurt staat onder druk door de gecombineerde aanwezigheid van de functies werken, wonen en verkeer. Daarnaast zorgen de ontwikkeling van het Waalfront, de komst van een tweede stadsbrug en ontzanding van de Beuningse Plas voor extra belasting. De gemeenten Nijmegen en Beuningen hebben met de provincie afspraken gemaakt om gezamenlijk de milieukwaliteit te verbeteren. De eerste samenwerkingsperiode liep eind 2010 af. Vanwege de succesvolle gezamenlijke aanpak kreeg dit een vervolg.

 

Na de afronding van het programma is besloten om bedrijven, bewoners- en milieuorganisaties te blijven informeren over de milieukwaliteit en blijft het Kronenburger Forum twee keer per jaar bijeenkomen. Het Forum heeft er bij de provincie Gelderland, gemeente Nijmegen en gemeente Beuningen op aangedrongen om het meetnet fijn stof, de website met ‘realtime’ informatie en de dialoog de komende jaren voort te zetten.

Milieu Nijmegen West Weurt verder verbeterd

In 2011 is de luchtkwaliteit in West en Weurt, wat stikstofdioxide (NO2) betreft, verder verbeterd. Het gehalte fijn stof (PM10) is sinds jaren weer licht gestegen. Dit wordt, mede op grond van landelijke bevindingen, met name geweten aan de ongunstige meteorologische omstandigheden in 2011 ten opzichte van voorgaande jaren.


De bewoners ervaren wel steeds minder geluids- en geuroverlast. Dit blijkt uit het onderzoek over 2011. Jaarlijks worden de effecten van de milieumaatregelen in Nijmegen West en Weurt gemeten. Het bedrijventerrein TPN-West, dat oorspronkelijk bekend stond als probleemgebied, ontwikkelt zich nu tot innovatiegebied op het vlak van logistiek en energie.   

 

www.westenweurt.nl is een initiatief van provincie Gelderland, gemeente Nijmegen en gemeente Beuningen.